Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Sep 9, 2020

I det här avsnittet delar jag, Emmeli Ahlander fortsättningen, det som hände när jag sagt mitt ja, litar och söker Honom först ja då kan allting hända. Då får vi uppleva förundran och mirakel och en frid som övergår vårt förstånd. I avsnittet delar jag med mig om vad Gud lagt på mitt hjärta, när jag ställde Gud ett ultimatum och fick överväldigande svar och glädjen i att tacka innan man fått det. Gläd er alltid i Herren, än en gång säger jag er, gläd er!