Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster

May 30, 2022

Häri ligger en guldgruva. I Guds ord får vi veta hur vi fyller oss med glädje och gör vårt hopp starkare.

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag är fylld med glädje, du gör mitt hopp starkare" dessa ord kommer från bibelordet: Må hoppets Gud fylla er...


May 26, 2022

Många jag möter vet att Gud har en kallelse för deras liv men de hade önskat den kallelsen varit tydligare så att de slipper gå runt och undra vad nästa steg är, och hur de tar sig dit.

Jag har själv varit där och det är också därför det ligger på mitt hjärta att skapa klarhet för kvinnor i...


May 23, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag är skapad att göra gott i din plan" dessa ord kommer från bibelordet: Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra. Ef 2:10

I dagens avsnitt och i...


May 18, 2022

I Sisters Collective har vi nu temat: Ansvar + Guds rike och lyfter nu fram det panelsamtal på samma tema som vi hade under vårt e-event i januari. Min förhoppning är att du ska bli inspirerad och reflektera över hur och på vilket sätt du kan bidra till att Guds rike utbreder sig och växer sig starkare i vårt...


May 16, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Din Kärlek Driver Mig" dessa ord kommer från bibelordet: Kristi Kärlek Driver Oss. 2 Kor 5:14

I dagens avsnitt och i peppbrevet uppmuntrar jag dig att fundera över din drivkraft i det du gör, vad du är tacksam för och...