Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster

May 18, 2022

I Sisters Collective har vi nu temat: Ansvar + Guds rike och lyfter nu fram det panelsamtal på samma tema som vi hade under vårt e-event i januari. Min förhoppning är att du ska bli inspirerad och reflektera över hur och på vilket sätt du kan bidra till att Guds rike utbreder sig och växer sig starkare i vårt...


May 16, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Din Kärlek Driver Mig" dessa ord kommer från bibelordet: Kristi Kärlek Driver Oss. 2 Kor 5:14

I dagens avsnitt och i peppbrevet uppmuntrar jag dig att fundera över din drivkraft i det du gör, vad du är tacksam för och...


May 9, 2022

Vi startar veckan med Veckans Affirmation från Livsdesignern där det står, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt.

"Du ger mig vishet att bygga" dessa ord kommer från bibelordet: Med vishet byggs huset, och genom gott omdöme befästs det, genom kunskap fylls rummen med värdefulla och vackra saker....


May 2, 2022

Vi startar veckan med Veckans Affirmation från Livsdesignern där det står, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt.

"Jag litar på dig och överlåter min väg" dessa ord kommer från bibelordet: Överlåt din väg åt Herren, lita på honom, han ska göra det. Ps 37:5

I dagens avsnitt och i peppbrevet är...


Apr 29, 2022

Om du inte har ett mål, hur ska du då veta vad du siktar emot? I det här avsnittet ska vi prata om målsättning och hur vi kan använda oss av SMARTA mål i vår planering förslagsvis Livsdesignern, fira delmål och hur vi använder det i vårt liv och vårt uppdrag!

Verktyget vi använder oss av och hänvisar till...