Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Feb 27, 2023

Vad skulle du göra om det inte fanns några begränsningar?
Vad är din Gudagivna längtan och din passion?

I det här avsnittet talar Emmeli om hur viktigt det är att stanna upp och att ta tiden att stanna upp och prioritera tiden. Att följa ditt hjärtas passioner och innersta längtan som är planterat av Gud i dig.
Dröm stort, Ditt liv är Ditt. Din tid är här och nu. 
Ditt liv är skapat för Dig, ingen annan.
Använd dina Gudagivna gåvor och gör skillnad i den här världen. 

→Vill du testa verktyget och hur vi jobbar med det i Blomstra, vårt coachingprogram och nätverk kan du komma igång idag och ladda ner ett prov av verktygen som pdf direkt.
Gå in på www.tidattblomstra.se/verktyg och ladda ner ditt exemplar som bidrar till att stärka ditt inre ledarskap och bygga din tillit till Gud, det ger dig en ordentlig omstart i ditt liv och uppdrag. Resurser skapade för dig så att du kan Blomstra på din Gudagivna väg!

Vi har skapat resurserna så att du fullt ut kan Blomstra på din Gudagivna väg!

Ta del av reflekterande och coachande frågor och fördjupning genom vårt Peppbrev som släpps i samband med poddavsnittet.

Anmäl dig till Peppbrevet på www.tidattblomstra.se

Det är Tid att Blomstra på din Gudagivna väg! 🌸

Emmeli Ahlander

Din Kallelsecoach