Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


May 26, 2022

Många jag möter vet att Gud har en kallelse för deras liv men de hade önskat den kallelsen varit tydligare så att de slipper gå runt och undra vad nästa steg är, och hur de tar sig dit.

Jag har själv varit där och det är också därför det ligger på mitt hjärta att skapa klarhet för kvinnor i deras kallelse för sina liv och uppdrag, att de ska få fatt i och riktigt stå på Guds löften om överflöd, frid, glädje, seger och allt det Gud har gett oss att ta del av.

I det här avsnittet får du nycklarna och känner du att det här är precis vad du behöver för att kickstarta din kallelse, leva ett liv i frihet, andligt självförtroende, egenvärde och meningsfullhet. Då vill jag bjuda in dig till kursen UTVALD.

>> Läs mer om kursen Utvald

Låt oss ta reda på Guds vision och plan för ditt liv!

>> Prenumerera på Peppbrevet

>> Följ mig på instagram