Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


May 16, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Din Kärlek Driver Mig" dessa ord kommer från bibelordet: Kristi Kärlek Driver Oss. 2 Kor 5:14

I dagens avsnitt och i peppbrevet uppmuntrar jag dig att fundera över din drivkraft i det du gör, vad du är tacksam för och hur det leder till ödmjukhet, passion och uthållighet. Fundera över allt Han hittills gjort för dig och förvissa dig om allt Han kommer att göra, när du nu tar ett modigt steg framåt i ditt liv och ditt uppdrag.

När du tagit reda på din drivkraft, vad är ditt nästa steg i det du känner dig kallad till att göra? 

Har du svårt att klargöra din kallelse i den här säsongen vill jag bjuda in dig till en exklusiv workshop där vi tillsammans tar reda på det. En kostnadsfri workshop tisdagen den 24 maj kl 19.00.

>> Bjud med en vän och anmäl er här 

>> Prenumerera på Peppbrevet

Veckans affirmation hittar du i Livsdesigern: