Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Feb 28, 2022

Många inklusive jag själv har upplevt att Ordspråksboken 31-kvinnan känns så gott som ouppnålig och fylld med "prestationsångest" - men tänk om vi kan se på denna fantastiska kvinna med nya ögon och perspektiv? När jag gör det blir hon istället något jag mer och mer vill sträva efter att ha som målsnöre både i mitt liv och mitt uppdrag. 

I Sisters Collective kommer vi jobba vidare med hur vi tolkar denna kvinna och hur hon kan appliceras på våra liv och i vår profession.

För mer information om hur du går med i Sisters Collective, bokar in dig på vårt kostnadsfria webinar i slutet av mars samt köper livsdesignern, besök:
https://www.theperfectpeace.se