Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Oct 22, 2021

Idag bekänner Emmeli att hon är en människa, kanske är du det också? ;) Och människor kommer med begränsningar. För Gud finns ingen gräns, Han har kontrollen och att när vi sätter vårt hopp till Honom så får vi vara just människor och slippa vända ut och in på oss själva. Du får också höra mer om allt som händer kring de nya verktygen Livsdesignern och Uppdragsdesignern. Prenumerera på Peppbrevet och få se dem först efter Systrarna i The Perfect Peace och hur du kan få tag på dina exemplar. https://www.theperfectpeace.se