Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Sep 8, 2021

Har du tänkt på att de största lärdomarna är inte genom framgångar utan genom misstag och misslyckanden. Varför är det då så många som säger att de inte har tid för planering och reflektion? För tar du inte tid för planering och reflektion, hur kan du då lära dig av det som varit och prioritera det du verkligen vill, istället för att låta andra omständigheter styra? Följ med på en reflektionsövning som vi använder i planeringsverktyget Pure Grace - du kan köpa det här: https://ea-design.se/kategori/planeringsverktyg/ och börja planera och reflektera mot dina drömmar och mål.