Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Aug 13, 2021

Dröm stort, var modig och våga gå även när du inte vågar uppmuntrar Elin till i det här avsnittet. Om att vi alla känner rädsla men att Gud utrustar oss längs vägen. Ett avsnitt för dig som vill men inte vågar, oavsett vad det kan handla om. Det är en del av livsresan, att våga utmana sig själv till att gå i det som är Guds plan. Elin är grundare och ägare av upplevelseplatsen och inredningsvarumärket Grafitgrå i Kaxholmen. Läs mer på www.theperfectpeace.se och Elin hittar du på Grafitgra.se