Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Apr 30, 2021

Det finns så mycket vi har att vara tacksamma för och hur viktigt det är att stanna upp och känna den tacksamheten. Förlåtelsen, friden och friheten vi fått som tillhör Jesus. Låt det sjunka in en stund. Vi kan känna fruktan ändå, men vi vet att vi inte har något att vara rädda för. Han har redan vunnit segern och vi får arbeta på uppdrag av Honom. Vilken mission! Vill du fira med oss? Ett år sedan Gud gav mig visionen och 40 år sedan Gud gav mig livet. Så tacksam för allt Han gjort sedan dess. Frukten av det, det här är bara början och jag ber och önskar att du är med på fortsättningen!

Läs mer hur du stöttar på The Perfect Peace Webbsida.
Gå med i Sisters Collective