Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Feb 26, 2021

Ibland kan det några tar för givet vara det som är andras högsta dröm och längtan... här delar jag den nakna berättelsen om hur något destruktivt, tungt och svårt kan vända och leda till att bli den finaste gåvan man kan få. Vikten av att läka och upprättas innan vi är redo att ge bort vårt hjärta igen. För mer information, peppbrev och webinar: https://perfectpeace.se