Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Sep 27, 2020

Alla drabbas vi någon gång av svårigheter vi har svårt att hantera på egen hand, det spelar ingen roll varifrån vi kommer eller vilken position vi kan ha. Men det finns en Gud som bär igenom allt och som kan använder oss i vår svaghet och tack vare den. Följ med i samtalet med Camilla Olsson som skrivit boken...


Sep 20, 2020

Varför behöver vi egentligen ställa in siktet, fokusera och planera? Göra målet tydligt och sätta visionen? Jo, för om du inte har något mål, hur ska du då kunna träffa det?

I det här avsnittet berättar jag, Emmeli, om hur Peppbreven kom till, en slags mailblogg med massa pepp, inspiration, tips och tankar...


Sep 10, 2020

Ester är en kvinna i bibeln som gjort att stort intryck på mig, med hennes mod våga gå på vatten för en sak så mycket större än henne själv. Ordet: Utvald - Just för en tid som denna. Att med en värdighet som de konungadöttrar vi är, blomstra och stå upp för det som är vår längtan, vår passion och...


Sep 9, 2020

Äventyret i att gå med Jesus i vardagen, ett liv fyllt med glädje, frid och förundran. I det här avsnittet delar jag hur en stor dröm blir sann och hur Gud förser, visar och är med när vi tar steg ut på vattnet. Du får ta del av tankarna kring planeringsverktygen för vår vardag som hjälper oss med det...


Sep 9, 2020

I det här avsnittet delar jag, Emmeli Ahlander fortsättningen, det som hände när jag sagt mitt ja, litar och söker Honom först ja då kan allting hända. Då får vi uppleva förundran och mirakel och en frid som övergår vårt förstånd. I avsnittet delar jag med mig om vad Gud lagt på mitt hjärta, när jag...