Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Feb 1, 2021

Idag gästar Tina Thomasine Börjesson, vi pratar om visionen bakom och varför vi tycker att Passionate Leaders är helt rätt i tiden, att vi skapat det vi själva saknat för att implementera alla viktiga delar som påverkar rollen som ledare. Som coacher, ledare & företagare vill vi bidra med värdefulla insikter, konkreta tips, kunskaper och erfarenheter. Missa chansen, vi stänger 1/2 23.59. Har du missat tåget, skriv upp dig på väntelistan för nästa öppningstillfälle. Här är all info: https://bit.ly/2MypOoK