Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Oct 9, 2023

Vi lever i en värld där vi ofta får höra att vi är utbytbara, vi ska inte tro att vi är oumbärliga och inte går att ersätta. Vi människor är ovärderliga, lever vi utifrån att vara det? 

Var har vi vår trygghet, vad håller vi fast vid när det stormar runt omkring oss?

Där vi behöver landa, i vår identitet, i vår trygghet, det vi vet är sant, det vi har tro för, det vi är övertygade om, för att också stå stadigt i en värld skakar, vi lever i en cirkus. En upp och ned vänd värld. Guds rike, och tanke för oss människor är den rättvända världen. Att vi ska leva i kärlek, frihet och överflöd, med glädje, mening och passion.

Så lever i en värld med stress, oro, krig, sjukdomar och svält. Det är ju här, vi behövs, du och jag. Vi är skapade här med ett syfte. Jag är så övertygad om, att du och jag, oavsett vad du befinner dig i ditt liv just nu. Har du en otroligt viktig del i det här livet som är just nu.

För det du behöver du utrustas för att fullfölja ditt Gudagivna syfte och gå din Gudagivna väg. Ta steg i mod och tro på det som Gud pockar på ditt hjärta, det som Gud kallar dig till.

Det är vad veckans poddavsnitt handlar om och som också går att se inspelad i vår fria Facebookgrupp och på Youtube. Va med Live när vi kör på tisdagar kl 12.00.

Jag vill uppmuntra dig till att stanna upp, vet du ditt värde? ditt fullkomliga värde? Vem du är i Guds ögon, i skaparens ögon, Han som skapat dig, sett dig för den du är. I Blomstra har vi inlett 40 dagar att leva ett syftesdrivet liv, ett purpose liv, vad i hela världen gör jag är? Vad är meningen med mitt liv, med ditt liv och hur kan jag göra, vara och skapa mitt bästa i de människor jag fått att förvalta och tala in i.

Vi är människor med värde, med significance, det handlar inte om att värdera hur litet eller stort det vi gör är, utan hur vi kan skapa värde i de sätt vi lever. Där vi är, hur vi talar, mål, prioriteringar, att ingen dag ska få gå till spillo, att få vara värdefull. Veta vart vi ska, vad vi har för gåvor och göra skillnad i det som är vi. Då handlar det inte om att prestation, som ger energi och kraft, som fyller på oss. När vi landar i det, då har vi ett viktigt uppdrag. Tacksamheten i en ny dag.

 

---

Länkar till det avsnittet hänvisar till:

Gå med i vår kostnadsfria facebookgrupp för tisdagscoachning live kl 12: https://www.facebook.com/groups/566435318130441

Prenumerera och titta på tisdagscoachningen live kl 12 på youtube: https://www.youtube.com/@emmeliahlander1635/streams

Bli medlem i Blomstra : https://www.ledarskapsakademin.com/blomstra

Ladda ner kostnadsfri guide: 10 sätt syftesdrivna skapar tid, energi och pengar till sin nästa nivå i kallelsen: https://www.ledarskapsakademin.com

Beställ almanackan "Allt har sin tid 2024": https://ea-design.se/butik/kalender-2024/

Beställ boken "Du är utvald" 6 nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroend:  https://www.ledarskapsakademin.com/bok