Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Jul 24, 2023

Kan du identifiera en startpunkt eller vändpunkt i ditt liv som gjort att livet tagit en drastisk vändning? Hur kan du se att den har påverkat dig? Kan du se det utifrån ett positivt perspektiv?

“Hur du en gång har varit har inget att göra med den du kan bli.”

Veckans poddavsnitt och nyckel 2 – Genombrott: Starpunkten och dina människor berör:

  • Hur vi hittar startpunkten och vad den kan betyda
  • Vad uppdraget verkligen är
  • Vikten av integritet och hur den kan bidra
  • Vilka dina människor är och hur vi kan stötta och påverka varandra med intention. 

Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Psaltaren 139:16

Herren ska göra dig till huvud och inte svans. Du ska vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag i dag ger dig för att du ska hålla och följa dem. 
5 Moseboken 28:13 (läs gärna hela kapitel 28)

---

Blomstras sommarprat är en serie i 6 delar som presenterar boken Du är utvalds 6 viktiga nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende. Ta del av varje nyckels kärna och ett genuint samtal mellan Emmeli och ledarskapscoachkollegan Ulrika Bilby.

Vill du stärka ditt (inre) ledarskap och växa som människa i ditt liv och uppdrag, vill vi bjuda in dig till vårt kostnadsfria event, en kickoff den 24 augusti klockan 18.00.

Säkra din plats och ta del av en interaktiv föreläsning om ledarskap, coaching och workshop som ger dig klarhet, mod och sätter planen och riktningen i ditt liv och uppdrag, med mig Emmeli Ahlander och Ulrika Bilby. Möt ett helt gäng med andra som vill göra samma resa.

https://www.ledarskapsakademin.com/live-webinar/bidl/register

KOM OCH DELTA MED OSS!

Vi vill också rekommendera dig att beställa boken "Du är utvald – 6 nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende och ta del av fantastiska bonusar: www.ledarskapsakademin.com/bok

---

Blomstra-podden fortsätter med än mer fokus på kallelse och ledarskap, liksom livshjulet med alla dess delar. Plattformen där vi samlat alla fantastiska resurser, där vi kan erbjuda än mer utveckling och utbildning i ditt liv, uppdrag, kallelse och ledarskap, har bytt namn till www.ledarskapsakademin.com

Vi upplever att det är ett led i att vi som efterföljare till Jesus också ska rustas i vårt inre och yttre ledarskap för att förvalta och förmera de gåvor, resurser, drömmar och passioner Han gett oss. Till det behöver vi värna om vår Gudsrelation i vardagen, tillsammans med att kroka arm med andra som också vill växa tillsammans med Gud och varandra i våra gåvor och uppdrag.

www.ledarskapsakademin.com är ett utbildningsplattform som erbjuder:

BLOMSTRA Nätverk och Coachingprogram; för dig som vill kroka arm och utvecklas i ditt liv och uppdrag genom medlemskap med master classes, nätverkande och workshops som rör hela livshjulet.

UTVALD LEDARE En coach- och ledarskapsutbildning där du blir diplomerad ledare och kan välja till att certifieras som coach i Utvald-metodens 6 nycklar. Ett ettårigt distansprogram du kan kombinera med ditt ordinarie uppdrag.

Skriv upp dig på Peppbrevet och få inspiration och pepp i ditt liv och uppdrag varje måndag morgon: www.ledarskapsakademin.com

Låt det inte stanna med dig, dela podden och våra fantastiska resurser vidare till andra som också vill växa och uppleva genombrott i sina liv och uppdrag.

Emmeli Ahlander är kallelsecoach och driver podden och den digitala plattformen www.ledarskapsakademin.com där hon coachar och utbildar personer som vill växa och ta steg i sin kallelse med hjälp av ett andligt självförtroende och ett inre ledarskap på kristen grund. Hon är författare till boken Du är utvald – 6 viktiga nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende och planerings- och reflektionsverktygen: Livsdesignern, Uppdragsdesignern och Allt har sin tid.