Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Jan 30, 2023

Är du en person som vill leva ditt liv fullt ut som Gud planerat och skapat dig och samtidigt också skapa meningsfullt värde, viktigt på riktigt i det uppdrag du känner dig kallad till? Det som ligger på ditt hjärta. Oavsett vad du känner och tänker kring det?

I det här avsnittet pratar jag om hur viktigt det är att stanna upp, reflektera och planera för att verkligen skala bort och fokusera på viktigt på riktigt. Att skala bort förväntan både på oss själva och andra, och istället sätta vårt yttersta hopp till Gud, och ta ett steg i det som är viktigt just nu.

Planering och reflektion tar inte mer tid utan bidrar till att du fokuserar på rätt saker som kommer spara både, din tid, din energi och dyrköpta misstag. Samtidigt som du kommer se frukten av det i ditt eget och andras liv. Jag avslöjar också vilka frågor du bör ställa dig och hur du kan komma igång för att skapa en intention och gå i mål varje ny dag.

Vill du använda dig av mina framtagna coachingverktyg får du nu 20% rabatt på dem i vår webbshop: www.ea-design.se ange koden Blomstra20 och knip dina självcoachande planeringsverktyg som bygger ditt andliga självförtroende och stärker ditt inre ledarskap, idag!
https://ea-design.se/kategori/planeringsverktyg/

Ta del av reflekterande och coachande frågor och fördjupning genom vårt Peppbrev som släpps i samband med poddavsnittet.

Anmäl dig till Peppbrevet på www.tidattblomstra.se

Det är Tid att Blomstra! 🌸

Emmeli Ahlander

Din Kallelsecoach på din Gudagivna väg! 💃🏼