Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Oct 18, 2020

Om vikten av att se sitt värde men också att uppmuntra varandra i att se varandras gåvor och talanger. Att våga be om hjälp och hitta balansen mellan att ge och ta emot. Cajsa säger att hon skriver och talar om det hon själv behöver höra. Vi pratar också om vad tron betyder, om misslyckanden, att resa sig upp och att våga drömma och gå igen. Det som skulle vara ett samtal om boken blev ett samtal om livet i stort. 

Mer info på CajsaTengblad.com och följ henne på instagram.com/cajsatengblad

ThePerfectPeace.se - Dags att gå din Gudagivna väg!