Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Jun 8, 2022

Ibland tror jag vi glömmer bort vad vi har tillgång till. Vem som är ansvarig för vad och vad vi egentligen behöver först och främst för att springa vårt lopp i en tid som denna.
 
Börjar vi med att först vila, sen göra en omstart och därefter ta steg ut i kallelsen. Då har vi inte bara bränslet utan också riktningen i vad vi ska prioritera och hur vi ska göra det för en tid som denna. Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag får vila och beskydd av dig" dessa ord kommer från bibelordet: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga... Ps:1

I dagens avsnitt och i peppbrevet reflekterar jag över just detta, vad det innebär för oss i den här tiden och hur vi kan använda Guds löften som en superkraft i våra liv. Att ständigt återkomma till, lita på och tacka för.

När du ser på ditt liv och det du gör, när du känner dig utmattad, när du gett mer än va du har, när du strävat på i egen kraft istället för att landa in hos Gud, kom då ihåg att Han väntar på dig. Han har beskyddet så att du kan vila. Han har omsorg om dig. När du låter dig vila hos Honom, fylla på, för att sedan ta steg ut i kallelsen. Vem är du då, hur lever du ditt liv med den förvissningen, den sanningen? Du kan välja att tro, lita på och tacka för Guds beskydd redan idag. Vara förvissad om att Han har allt i sin hand. Att världen inte hänger på dina axlar. Utan på Hans. Han har redan vunnit segern. Och vi får vara med i räddningsplanen när vi fyllt på hos Honom. Så vad är ditt nästa steg nu när du vet att det inte hänger på dig, att du har en plats för vila och beskydd, vad är ditt ansvar och personliga ledarskap att ta i ditt nästa steg?

Kanske är det just det, landa in och vila hos Gud och anmäla dig till Omstartsworkshopen lördagen den 2 juli kl 10.00. Där du får göra en omstart för en ny säsong. Sommaren, se över livshjulet, prioritera viktigt på riktigt och ta nya steg i dina relationer och ta tempen på ditt hjärta. Boka din plats idag!

>> Anmäl min plats till Omstart: Sommar!

>> Prenumerera på Peppbrevet

Hör du detta avsnitt senare. Finns det alltid resurser att ta del av på vår webbsida.

Veckans affirmation hittar du i Livsdesigern: