Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


May 30, 2022

Häri ligger en guldgruva. I Guds ord får vi veta hur vi fyller oss med glädje och gör vårt hopp starkare.

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag är fylld med glädje, du gör mitt hopp starkare" dessa ord kommer från bibelordet: Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid när ni tror på honom, så att den helige Andens kraft gör ert hopp allt starkare. Rom 15:13

I dagens avsnitt och i peppbrevet reflekterar jag över just detta, vad det innebär för oss i den här tiden och hur vi kan använda Guds löften som en superkraft i våra liv. Att ständigt återkomma till, lita på och tacka för.

När du ser på ditt liv och det Gud gjort, när du blir fylld av glädje och får ett hopp som är starkare genom din tro. Vem är du då, hur lever du ditt liv med den förvissningen, den sanningen? Du kan välja att tro, glädja dig över sanningen om hoppet och bli stärkt redan nu. Du kan tacka för det du fått redan nu, även om du inte fullt ut ser det. Det gör skillnad. Så vad är ditt nästa steg nu när du har glädjen, hoppet, styrkan och därmed modet att ta ditt nästa steg? 

Kanske är det att ge dig själv möjligheten att gå den här kursen och se vart den kan ta dig på sex veckor. Mot biblisk förvandling och ett stort kliv i ditt kallelseuppdrag med mig som coach och kursledare och ett Gudalett team att springa med.

UTVALD - Klargör och ta steg i din kallelse, om att bryta sig loss från det som håller dig tillbaka. 6 viktiga nycklar att ta steg i din kallelse. Boka din plats idag!

>> Läs mer om kursen UTVALD

>> Prenumerera på Peppbrevet

Hör du detta avsnitt senare. Finns det alltid resurser att ta del av på vår webbsida.

Veckans affirmation hittar du i Livsdesigern: