Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


May 23, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag är skapad att göra gott i din plan" dessa ord kommer från bibelordet: Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra. Ef 2:10

I dagens avsnitt och i peppbrevet reflekterar jag över det fantastiska i att ha vår trygghet och tillit i Honom. Han som är skaparen av oss, av Universum. Som vet vad vi behöver och har omsorg om oss. Han har bjudit in oss i Hans plan, Hans räddningsplan. Att göra gott, att ära Honom och bygga Hans rike tillsammans med Honom och varandra i den här tiden, med de gåvor han planterat i oss och i den plan Han vill att vi ska gå i. Han räknar med oss och att vi ska leva det liv Han har för oss, inte hålla tillbaka, förminska oss eller någon annan. Lyfta varandra och kroka arm och stärka varandra i både medgång som motgång. Och att aldrig låta pengarna vara vår yttersta trygghet och frihet utan att vår Herre ska ha den platsen och att vi i mod och villighet inta vår plats i Hans plan, ett steg i taget. 

När du ser på ditt liv och det Gud gjort, kan du se att du blivit buren tidigare när du inte såg någon väg? Kan du då ta ett steg i tro nu för hans skull? Vad är det steget? Kanske är det att vara med på morgondagens workshop?

Klargör din kallelse, om att bryta sig loss från det som håller dig tillbaka. 6 viktiga nycklar att ta steg i din kallelse. Anmäl dig! Kan du inte delta liv kan du få tillgång till inspelningen om du är anmäld. Och tipsa gärna vidare. 

>> Bjud med en vän och anmäl er här 

>> Prenumerera på Peppbrevet

Hör du detta avsnitt senare. Finns det alltid resurser att ta del av på vår webbsida.

Veckans affirmation hittar du i Livsdesigern: