Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Sep 27, 2020

Alla drabbas vi någon gång av svårigheter vi har svårt att hantera på egen hand, det spelar ingen roll varifrån vi kommer eller vilken position vi kan ha. Men det finns en Gud som bär igenom allt och som kan använder oss i vår svaghet och tack vare den. Följ med i samtalet med Camilla Olsson som skrivit boken Genom allt.

Camillas bok finns hos sjobergsforlag.se och du kan följa hennes arbete på Arken i Värnamo och genom instagram.com/ps_camilla.

ThePerfectPeace.se - Du är värd att leva ditt liv fullt ut!