Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


May 9, 2022

Vi startar veckan med Veckans Affirmation från Livsdesignern där det står, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt.

"Du ger mig vishet att bygga" dessa ord kommer från bibelordet: Med vishet byggs huset, och genom gott omdöme befästs det, genom kunskap fylls rummen med värdefulla och vackra saker. Ords 24:3-4

I dagens avsnitt och i peppbrevet är det min önskan att du ber Gud om vishet i ditt nästa steg. Han ger dig vishet, Han har ett spännande uppdrag för dig och vid varje nytt steg lyser Han upp nästa, ett nytt steg i vishet mot den större planen och visionen för ditt och den här världens liv.

Hur och när bjuder du in Gud att leda dig och ge dig vishet i nästa steg och är du lyhörd för svaret?

Veckans affirmation hittar du i Livsdesigern: