Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


May 2, 2022

Vi startar veckan med Veckans Affirmation från Livsdesignern där det står, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt.

"Jag litar på dig och överlåter min väg" dessa ord kommer från bibelordet: Överlåt din väg åt Herren, lita på honom, han ska göra det. Ps 37:5

I dagens avsnitt och i peppbrevet är det min önskan att du får syn på hur du överlåter ditt liv och litar på Gud varje ny dag och hur du genom det kan skapa ett liv av frimodighet, frihet, mod och het glädje. För du vet vem du tillhör, du vet att Gud vet ditt hjärta och du är här på hans uppdrag.

Hur och när fyller du dig med denna sanning så att du kan ge vidare den till andra?

Veckans affirmation hittar du i Livsdesigern: