Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Feb 1, 2022

Har du tänkt på att hur du lever ditt liv faktiskt handlar om ditt personliga ledarskap?

Att leda och bana väg både i styrka och i svaghet, både i medgång och i motgång. Många gånger handlar personligt ledarskap om att ta aktiva beslut och att stå för dem.

Att hålla sig själv ansvarig och att ta den auktoritet och mandat vi som människor fått, men också förstå hur andra ser på oss och vad vi vill sprida för eftersmak till de vi möter oavsett om det är fysiskt eller online... Hur presenterar vi oss, är vi "källkritiska" mot oss själva? Tänker vi på syftet och vem vi har framför oss innan vi tar rätten att uttrycka vår åsikt eller ståndpunkt? Hur skapar vi en kärlekspandemi och krokar arm med varandra medan vi bygger Guds rike?

Det här kommer vi prata om den här månaden i Sisters Collective, vill du veta mer om vårt systernätverk, besök: https://www.theperfectpeace.se/courses/sisters-collective

Och är du dessutom företagare kan du läsa mer här:

https://www.theperfectpeace.se/courses/perfect-colab

Har du frågor på det här avsnittet eller något du vill kommentera eller diskutera; leta rätt på vårt instagramkonto @thePerfectPeace.se eller maila oss hej@theperfectpeace.se

Och är du en Syster i Sisters Collective så fortsätter samtalen i vår faceookgrupp och vår medlemsträff under månaden.