Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Oct 29, 2021

Den 30 oktober, i morgon lördag, lanseras planeringsverktygen för ditt liv och ditt uppdrag. Livsdesignern - Sister edition och Uppdragsdesigern - Leader edition. De kompletterar varandra och kan användas både gemensamt eller var för sig. Dessa planeringsverktyg handlar om att forma sitt liv och sitt uppdrag med Kärleken som drivkraft, kärleken till Gud, människor och dig själv. ❤️

Förbered dig, se och läs mer här: https://www.theperfectpeace.se/designern
Handla här: https://www.ea-design.se