Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Sep 29, 2021

Passion är en viktig drivkraft och inte minst i ledarskapet. Men som med allt så finns det fallgropar och ju mer vi vet desto lättare att navigera! Lyssna till Emmeli och Tina när de funderar kring Passion Buckets, förälskelse & kärlek, att-göra-listor eller inte, och vad du kan ta hjälp av för att inte den bubblande Passionen ska skapa läckage.

Läs mer om Passionate Leaders och sätt upp dig på väntelistan: https://www.theperfectpeace.se/PL

Vill du följa med på Workshop den 9/10 - testa Sisters Collective och anmäl dig här: https://www.theperfectpeace.se/SC