Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Sep 15, 2021

Ett ärligt och härligt Systersamtal med Cathrine om toppar och dalar, att våga vara sig själv och att resa sig stark igen, och igen. Om vikten av inkludering och att tillhöra ett sammanhang som både utvecklar och uppmuntrar oss. Cathrine läser upp texten om Cykelturen som kommer från boken "Godbitar".

Vi vill med det här samtalet öppna upp och uppmuntra till mer sårbarhet och mod där vi delar livet med varandra och de gåvor vi har.

Vill du haka på Sisters Collective, sätt upp dig på väntelistan: https://www.theperfectpeace.se/sc Vi ser så fram emot att möta dig!