Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Sep 1, 2021

Vi har plockat fram de bästa nycklarna som vi ser man behöver för ett starkt [själv]ledarskap och vill ge dig möjligheten att delta på en kickoff och ett minievent i två delar nu på fredag och lördag där vi går igenom dem och hur du kan reflektera över hur du ligger till, vilka delar som är vattentäta och vilka delar som kanske läcker. Du får identifiera dem... sedan berättar vi hur du kan göra för att laga. Vi vill hjälpa dig att laga hållbart och långsiktigt utan att det för den skull behöver ta av din tid eller energi utan tvärtom ge dig rätt fokus så att du får mer tid och energi till det du är passionerad över.

Säkra din plats här: https://www.theperfectpeace.se/pl