Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Aug 25, 2021

Kan inte fatta att det gått fem år sedan jag startade företag. I det här avsnittet vill jag uppmärksamma det genom att dela med mig delar av min företagarresa och sammanfatta de fem viktigaste sakerna jag själv önskade att jag visste och kunde hantera bättre när jag startade mitt företag, en ständigt pågående process i att lära sig hantera vad gäller både självledarskap och entreprenörskap. Hoppas du ska bli berikad!

Anmäl dig till Perfect CoLab:
https://www.theperfectpeace.se/pc