Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Aug 20, 2021

Tänk att få uppleva Gud så starkt, bli helad och komma till tro vid ett och samma tillfälle, det är något Caroline vittnar om i denna starka berättelse om hur hon kämpat med svår ångest och ätstörningar under uppväxtåren och blev helt fri från det. Hon berättar också om hur hon på ett påtagligt sätt fick uppleva Guds ledning som fick förändra hennes liv. Caroline Jekler är projektkoordinator/grafisk designer och en del av Sisters Collective.

Läs mer på www.theperfectpeace.se