Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Aug 16, 2021

Vi är alla ledare i någon form och här delar Eva sina bästa tips inom ledarskap utifrån de insikter hon fått när hon studerat evangelierna och Jesus utifrån ett ledarskapsperspektiv. Eva är CEO för Global Leadership, styrelseordförande för bl.a. World Trade Center Göteborg och City Office in WTC Stockholm. Hon har arbetat som konsult inom företagsutveckling och ledarskap sedan 1998 och skriver på sin andra bok på temat.

Läs mer på www.theperfectpeace.se och Eva hittar du på globalleadership.se