Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Sep 9, 2020

Äventyret i att gå med Jesus i vardagen, ett liv fyllt med glädje, frid och förundran. I det här avsnittet delar jag hur en stor dröm blir sann och hur Gud förser, visar och är med när vi tar steg ut på vattnet. Du får ta del av tankarna kring planeringsverktygen för vår vardag som hjälper oss med det vi tycker är viktigt på riktigt, ställer in siktet, slår hål på rädslor och låter hjärtat vara med, det jag saknade och som nu är skapade med omtanke om dig!