Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Jul 16, 2021

Carina berättar om sin personliga resa om hur hon gick från mörker till ljus. Hur hon sedan liten varit nyfiken och mottaglig till det andliga och osynliga. Och hur något som verkade ofarligt till en början till slut blev en kamp mellan liv och död och hur det gick till när vändningen kom. Carina har arbetat många år inom socialt arbete för människor i olika former av utsatthet, men även för människor ”på andra sidan” med våldsutövande och kriminell livsstil.

Ta del av hela programmet och alla delarna från e-eventet på UTVALD.NU