Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Jun 6, 2021

Våga be Gud om din vision, din dröm, din kallelse, ditt Gudagivna syfte, antingen går du precis mitt i det eller så har du inte funnit den än, för den här tiden och säsongen i livet. Gud är så god, Han förser oss och vill oss vårt allra bästa. Han har en underbar plan för dig och ditt liv, så fråga Honom, Gud, vad är din plan med mig, använd mig, ske din vilja... låt mig bara få följa dig. När du ber den bönen kommer underbara saker att hända.

Sätt upp dig på Sisters Collectives väntelista

Sätt igång direkt med livshjulet och läs mer om vår mission och hur du kan stötta den.