Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


May 28, 2021

Det började med en papperslapp... Jag har alltid tyckt om vacker design, typografi, ord och citat som får betyda något men trodde aldrig att det kunde få ha en sådan betydelse för mig och människors liv. Att tanken som till synes kan se både ytligt och obetydligt ut kan få förändra liv, eller kanske inte produkten i sig men dess budskap och det Herren kan göra i och genom de gåvor och passioner som vi fått, i den här tiden, för allt har verkligen sin tid. Häng med på EA-Resan och se hur Herren leder och de änglar Han sänder i vår väg.

Ta emot peppbreven här 

Ladda ner livshjulet här 

Handla EA-produkterna här