Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Mar 12, 2021

Den senaste tiden har jag funderat över orden framgång och överflöd. Vad de egentligen innebär och vad det är enligt Guds principer. En spännande resa som jag vill ta dig med på. Det är också det ramverk eller modell som The Perfect Peace grundar sig i och som vi jobbar utifrån i Sisters Collective. Vill du veta mer om Framgångsresan och delta webinaret om "Dina Viktigaste Prioriteringar" för ett liv i framgång och överflöd den 25e mars, gå in på https://www.theperfectpeace.se och boka din plats!