Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Dec 25, 2023

Hur kommer det sig att nyårslöften och alla typer av beslut vi tar för oss själva väldigt lätt bryts när det blir tufft eller när något oförutsett inträffar?

Vi behöver strategier för att inte låta oss luras av oss själva och det vi lätt talar ur oss för den kortsiktiga belöningen...

Få med dig...


Dec 18, 2023

Vad vill du ta med dig från 2023 in i 2024? Hur vill du ställa in ditt sikte framåt utifrån det du tar med dig som lärdomar och höjdpunkter bakåt?

Det här är nödvändigt när vi tar ut riktningen i ett nytt år. 

Få med dig viktiga reflektioner, tankar och coachande frågor i det här avsnittet och vill...


Dec 11, 2023

Tar vi ledarskapet över det vi önskar se hända i våra liv och kallelser eller låter vi omständigheter leda oss i det som blir till i vår dag? Det här är en viktig fråga att reflektera över i sig.

En av hörnstenarna i det jag coachar i är vikten av planering och reflektion. För hur ska vi veta när vi...


Dec 4, 2023

Varför är vi som vi är? Varför gör vi som vi gör? Dina svagheter är samtidigt dina styrkor – och tvärtom!⁠ Förstå dig själv och andra bättre med Enneagrammet som kompass.

Laila Dahl är par- och relationsterapeut, författare och föreläsare med 20 års erfarenhet av samtal med enskilda,...


Nov 27, 2023

Det är lätt att präglas av det land vi lever i, som det mest individualistiska är det lätt att tro talesätt som "själv är bäste dräng", "ensam är stark" och "jag är min egen lyckas smed" –  isolera sig istället för att luta sig mot varandra.

Det finns ett mycket bättre sätt.

Det som är sant är...