Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Dec 31, 2020

Du är Utvald, här med bjuder jag in dig till ett e-event som vi som medverkar hoppas ska välsigna, inspirera och beröra dig. Där du ska få ta med dig verktyg, insikter och mod att gå din Gudagivna väg 2021 och framåt. Se hur värdefull du är, att drömma stort och gå i det som ligger närmast ditt hjärta....


Dec 6, 2020

Du är Utvald - Just för en tid som denna, det här är ett avsnitt där jag delar mina reflektioner och tankar om det kommande eventet, om identitet, drömmar, mod. Om kärlek, ledarskap och förlåtelse och allt där emellan. Om viljan av att göra skillnad. Passa på att gå med i Sisters Collective och få...


Nov 16, 2020

Elin är en kvinna med värme och godhet rakt igenom. Hur gör hon? Fastän att hon har ansvar för så mycket väljer att ge så mycket. Hur vi behöver varandra och hur mycket starkare vi blir tillsammans, när vi får komma i funktion i våra olika gåvor och stötta varandra. Ett avsnitt som ger både hopp, tro, mod...


Nov 9, 2020

Har du funderat över vad som gör dig kreativ? Vad du har för gåvor att bidra med till den här världen? Vi behöver skapa utrymme för både kreativitet och stillhet i vår vardag, hur och på vilket sätt vi kan göra det? Bli inspirerad och utmanad till att skapa det utrymmet i din vardag. Du får också veta hur...


Nov 2, 2020

Hur tar man sig egentligen upp efter att ha fått det värsta tänkbara besked man kan få och vem vänder man sig till? Ta del av Rebeccas gripande berättelse om hur hon gick från avgrundsdjup sorg till obeskrivlig glädje och hur hon med Guds omsorg och godhet fick bli buren och ledd i både stort och smått. Genom...