Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Feb 19, 2021

Tänk vad som händer när vi gör saker i kärlek till varandra, när vi gör saker som ingen förväntar sig och när vi ger av det vi kan och i det lilla. Att ha en tjänande inställning, vad händer med oss då? Vad händer med vår omvärld? Det börjar med oss, och det som händer med oss när vi får uppleva verklig kärlek kan också vi ge den vidare till de runt oss.

Välkommen att ta del av mer av mitt arbete med The Perfect Peace, Peppbrevet & Sisters Collective välkommen hit: https://theperfectpeace.newzenler.com