Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Jan 31, 2021

Vi är alla ledare i någon form, i första hand bör och behöver leda oss själva, extra viktigt när vi har ansvar för andra. Att vara en ledare är inte alltid en roll vi själva valt utan de som valt att följa oss. Det kräver både ansvar och vishet. Är du dessutom passionerad och dedikerad ditt uppdrag, det du gör, de du leder, då är det än mer viktigt att ha verktygen och nycklarna som gör att du stärks och håller i ditt ledarskap.
Ta del av workshop & webinar om Självledarskap & Gränssättning här: https://bit.ly/3abEceZ