Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Dec 31, 2020

Du är Utvald, här med bjuder jag in dig till ett e-event som vi som medverkar hoppas ska välsigna, inspirera och beröra dig. Där du ska få ta med dig verktyg, insikter och mod att gå din Gudagivna väg 2021 och framåt. Se hur värdefull du är, att drömma stort och gå i det som ligger närmast ditt hjärta. Det kommer bli så spännande och jag hoppas så att du vill vara med den 8-10 januari. Anmäl dig, tipsa en vän och använd gärna hashtagen: #UTALD2021

https://theperfectpeace.se/utvald2021

Musik: Bo Järpehag