Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Aug 21, 2023

Är du en person som tror på att allt är möjligt, som känner en glädje och förväntan i det ansvar du fått? Är du en person som banar väg för andra, samtidigt som du själv är mån om att växa til den bästa versionen av dig själv?

"En ledare är en person som håller i stegen som andra får klättra på." 

Veckans poddavsnitt och nyckel 6 – Skörden – berör:

  • Väck ledaren i dig
  • Ledare är hundraprocentigt ansvariga,
  • Aktivt kontra passivt ledarskap
  • Prestera på Guds sätt
  • Sunda vanor med livshjulet
  • Din framgång: från intention, till handling med mål

Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” Matt 9:37-38

Reflektera
Hur vill du känna när du lever i det du drömmer om? Vad behöver du för din uthållighet?

Resurser:

---

Blomstras sommarprat är en serie i 6 delar som presenterar boken Du är utvalds 6 viktiga nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende. Ta del av varje nyckels kärna och ett genuint samtal mellan Emmeli och ledarskapscoachkollegan Ulrika Bilby.

Vi vill rekommendera dig att beställa boken "Du är utvald – 6 nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende och ta del av fantastiska bonusar: www.ledarskapsakademin.com/bok

---

Låt det inte stanna med dig, dela podden och våra fantastiska resurser vidare till andra som också vill växa och uppleva genombrott i sina liv och uppdrag.

Emmeli Ahlander är kallelsecoach och driver podden och den digitala plattformen www.ledarskapsakademin.com där hon coachar och utbildar personer som vill växa och ta steg i sin kallelse med hjälp av ett andligt självförtroende och ett inre ledarskap på kristen grund. Hon är författare till boken Du är utvald – 6 viktiga nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende och planerings- och reflektionsverktygen: Livsdesignern, Uppdragsdesignern och Allt har sin tid.