Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap


Nov 9, 2020

Har du funderat över vad som gör dig kreativ? Vad du har för gåvor att bidra med till den här världen? Vi behöver skapa utrymme för både kreativitet och stillhet i vår vardag, hur och på vilket sätt vi kan göra det? Bli inspirerad och utmanad till att skapa det utrymmet i din vardag. Du får också veta hur det egentligen kändes att medverka på tv och vad det är för spännande saker som ligger framför? Anmäl dig till årets digitala konferens 2021: https://theperfectpeace.se/utvald2021