Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Jun 26, 2023

Den här veckan kommer Emmeli ta med dig in i ämnet Generositet ur Livsdesignern.
Du får ta lyssna och ta del av hur vi har ansvar över vårt förvaltaskap, att ansvaret ligger på oss att veta vad vi kan ge till och vad som är rimligt. Ta del av hur du kan fylla på dig själv för att också få flödet att ge vidare till andra människor.
Ta fram din Livskalender/antckningsblock och penna för att skriva ner det som är viktigt för dig

Mer från Emmeli:

Pepprevet: www.tidattblomstra.se

Upptäck nya boken "Du är Utvald" – beställ och boka: www.tidattblomstra.se/bok 

Emmeli Ahlander är kallelsecoach och driver podden och den digitala plattformen www.tidattblomstra.se där hon coachar och utbildar personer som vill växa och ta steg i sin kallelse med hjälp av ett andligt självförtroende och ett inre ledarskap, byggd på kristen grund. Hon är författare till boken Du är utvald – 6 viktiga nycklar att växa i ditt liv, uppdrag och andliga självförtroende och planerings- och reflektionsverktygen: Livsdesignern, Uppdragsdesignern och Allt har sin tid.