Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid att Blomstra med Emmeli & Gäster


Oct 26, 2020

Vad innebär egentligen en tro på Gud och vad är det som gör och säger att en kristen tro är den rätta vägen. Varför kan man inte bara nöja sig med att kalla det för universum? Varför är det så viktigt att definiera tro och vad eller vem är egentligen vägen, sanningen och livet? Vem eller vad ger oss verklig frid, i den här tiden, i den här världen? Dessa frågor berör jag i detta avsnitt där jag delar med mig av vem jag trodde att jag var och vem jag nu förstått att jag är. Vilken skillnad!

För mer information besök theperfectpeace.se och följ oss i sociala medier på @theperfectpeace.se 

Du är så värdefull!